XH fakulteti Xalqaro huquq yo'nalishi 1-kurs talabalarining
2019-20 o'quv yilining 2-semestrida o'zlashtiriladigan fanlari

XH fakulteti Xalqaro huquq yo'nalishi 2-kurs talabalarining
2019-20 o'quv yilining 2-semestrida o'zlashtiriladigan fanlari

XH fakulteti Xalqaro huquq yo'nalishi 3-kurs talabalarining
2019-20 o'quv yilining 2-semestrida o'zlashtiriladigan fanlari

XH fakulteti Xalqaro huquq yo'nalishi 4-kurs talabalarining
2019-20 o'quv yilining 2-semestrida o'zlashtiriladigan fanlari