5А210301-AMALIY SIYOSATSHUNOSLIK  mutaxassisligi bo'yicha o'quv rejasidagi fanlarning o'zlashtirilishi

5А240111-XALQARO BIZNES HUQUQI  mutaxassisligi bo'yicha o'quv rejasidagi fanlarning o'zlashtirilishi

5A233501-XALQARO IQTISODIYOT VA MENEJMENT  mutaxassisligi bo'yicha o'quv rejasidagi fanlarning o'zlashtirilishi

5А231102-TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT mutaxassisligi bo'yicha o'quv rejasidagi fanlarning o'zlashtirilishi

5А240106-DIPLOMATIK VA KONSULLIK HUQUQI mutaxassisligi bo'yicha o'quv rejasidagi fanlarning o'zlashtirilishi

5А240105-XALQARO HUQUQ  mutaxassisligi bo'yicha o'quv rejasidagi fanlarning o'zlashtirilishi

5А120701-XALQARO MUNOSABATLAR VA JAHON SIYOSATI mutaxassisligi bo'yicha o'quv rejasidagi fanlarning o'zlashtirilishi