XM fakulteti Jahon siyosati va Siyosatshunoslik yo'nalishi 1-kurs talabalarining
2019-20 o'quv yilining 2-semestrida o'zlashtiriladigan fanlari

XM fakulteti Jahon siyosati yo'nalishi 2-kurs talabalarining
2019-20 o'quv yilining 2-semestrida o'zlashtiriladigan fanlari

XM fakulteti Jahon siyosati yo'nalishi 3-kurs talabalarining
2019-20 o'quv yilining 2-semestrida o'zlashtiriladigan fanlari

XM fakulteti Jahon siyosati yo'nalishi 4-kurs talabalarining
2019-20 o'quv yilining 2-semestrida o'zlashtiriladigan fanlari

ааУшбу курс ЖИДУ нинг ХМ факультетида битирув малакавий ишларини олиб борилишини онлайн тарзда самарали ташкил этиш максадида тузилган.